Stichting Onderwijs Midden-Limburg

heyy_by_soml_aanbod

Mentortraining

Datum: 27-11-2017

Daar sta je dan! Als docent word je meestal ook mentor van een klas. Wat doet een goede mentor eigenlijk? Wat kan je tegen komen in het mentoraat? Moet je een duizendpoot zijn en mag je ook hulp vragen? […]


Kwaliteit van toetsen en beoordelen

Datum: 30-11-2017

Desirée Joosten-ten Brinke, lector Kwaliteit van toetsen en beoordelen Fontys Hogescholen, geeft donderdag 30 november 15:00-17:00 uur te Connect College de lezing Kwaliteit van toetsen en beoordelen. In deze lezing worden manieren gepresenteerd om de summatieve toetsen meer formatief in te zetten en te zorgen voor een effectief, maar zeker ook efficiënt toets programma en […]


Bijscholing rekendidactiek

Datum: 07-12-2017

Met de training rekendidactiek leer je hoe leerlingen rekenen hebben aangeleerd in het primair onderwijs, leer je hoe de leerlijnen van rekenen zijn opgebouwd en leer je dat vertalen naar je dagelijkse praktijk van de rekenles. Leerlingen moeten beter leren rekenen. Dat gaat het beste met rekenlessen, die aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van de leerling en/of die passen bij de praktijksituatie waarin de leerling straks gaat functioneren. Goed rekenonderwijs vraagt van jou als docent een behoorlijke professionele gecijferdheid en kennis van de rekendidactiek. We laten veel verschillende werkvormen zien die je meteen kan toepassen in je lespraktijk en waarbij je meteen leert differentiëren in de rekenles.


Balans werk – privé

Datum: 11-12-2017

SOML hecht veel waarde aan het welzijn van haar medewerkers. Niet toevallig is in het meerjarenbeleidsplan een programmalijn ‘Investeren in medewerkers’ opgenomen. Werkgever en medewerker zijn samen verantwoordelijk voor de aanpak van werkdruk en het verminderen van werkstress. In dit kader worden bij Heyy diverse trainingen aangeboden, waaronder de training Balans.   Introductie Druk, druk, […]


Vakbekwaam persoon

Datum: 23-01-2018

SOML docenten en TOA’s PIE kunnen de tweedaagse training ‘vakbekwaam persoon’ volgen. Tijdens de training word je bijgeschoold op NEN 1010 en NEN 3140. Parkstad Inspecties in Schinnen heeft deze training op maat gemaakt voor SOML en heet je van harte welkom op hun locatie. Programma Dag 1 staat in het teken van ‘Veilig werken […]