Stichting Onderwijs Midden-Limburg

heyy_by_soml_aanbod

Mindfulness

Datum: 25-09-2017

Mindfulness is een vorm van aandacht training. Je leert om te leren, te werken, te leven in het hier en nu. Een heleboel dingen in ons leven doen we op de automatische piloot, waardoor we niet op het idee komen om er iets aan te veranderen […]


Wet Beroep Leraar en lerarenregister

Datum: 26-09-2017

Onderwijsprofessionals werken iedere dag keihard om het onderwijs nog verder te verbeteren. Om daaraan bij te dragen is vanaf 1 augustus 2017 de wet ‘Beroep leraar en lerarenregister’ (WBL) in werking getreden. Vanaf dat moment hebben we één jaar de tijd om het instrument lerarenregister klaar te maken, zodat vanaf 1 augustus 2018 iedere leraar […]


Bijscholing rekendidactiek

Datum: 26-09-2017

Met de training rekendidactiek leer je hoe leerlingen rekenen hebben aangeleerd in het primair onderwijs, leer je hoe de leerlijnen van rekenen zijn opgebouwd en leer je dat vertalen naar je dagelijkse praktijk van de rekenles. Leerlingen moeten beter leren rekenen. Dat gaat het beste met rekenlessen, die aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van de leerling en/of die passen bij de praktijksituatie waarin de leerling straks gaat functioneren. Goed rekenonderwijs vraagt van jou als docent een behoorlijke professionele gecijferdheid en kennis van de rekendidactiek. We laten veel verschillende werkvormen zien die je meteen kan toepassen in je lespraktijk en waarbij je meteen leert differentiëren in de rekenles.


Trainee

Datum: 04-10-2017

De trainees van SOML zijn leraren in tekortvakken. Ze zijn binnen SOML gekoppeld aan een innovatieproject op een van de SOML-scholen. De trainees volgen een eigen trainingstraject waarin ze werken aan hun persoonlijk leiderschap, pedagogisch en didactische vaardigheden. De trainees gaan een deel van hun tijd lesgeven in eigen vak. De rest van de tijd mogen ze […]


Starterstraining

Datum: 09-10-2017

Opleiding af, nieuwe werkgever, andere werkcultuur en een fiks aantal klassen waar JÍJ verantwoordelijk voor bent. Je bent gestart met je eerste baan in het onderwijs. Een hele klus om alles zo goed mogelijk op te pakken […]