Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Vertrek directievoorzitter Sg. Sint Ursula

Petra de Bruijn, de voorzitter van de centrale directie van Sg. Sint Ursula zal de scholengemeenschap per 1 november a.s. verlaten. Zij is benoemd tot lid van het College van Bestuur van Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland in Eindhoven.

Petra de Bruijn heeft sinds februari 2015 voor Sg. Sint Ursula gestuurd op en bijgedragen aan met name de profilering van Sg. Sint Ursula, goede innovaties in het onderwijs, de teamontwikkeling binnen de locaties en het opvangen van de gevolgen van de bevolkingsdaling voor het onderwijs in de regio rond Leudal.

Het College van Bestuur van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), waartoe Sg. Sint Ursula behoort dankt Petra de Bruijn voor haar inzet en betrokkenheid en wenst haar veel succes in de nieuwe werkkring.

SOML is bezig de bestaande managementstructuur van drie lagen om te bouwen naar twee lagen. De functie van voorzitter centrale directie van de scholengemeenschappen binnen de stichting komt hierbij te vervallen. Bij het vertrek van Petra de Bruijn zal de leiding van de scholengemeenschap Sg. Sint Ursula worden overgedragen aan de beide locatiedirecteuren: Lucien Kester in Horn en Ton Houben in Heythuysen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

drs. T. Kikken
voorzitter College van Bestuur SOML
(0475-322324)

Deel dit bericht via: