Welkom bij de Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8000 leerlingen. We willen jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Dat doen we door samen met hen te ontdekken waar ze goed in zijn en hen te begeleiden om die talenten verder te ontwikkelen. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor.

SOML is stevig verankerd in de regio, met vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs op elf locaties:

Mundium College met Lyceum Schöndeln, Mavo Roermond, Niekée en NT2 in Roermond;
BC Broekhin in Roermond, Swalmen en Reuver;
Connect College in Echt en
Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn en Heythuysen.
Jaarrekening 2014
Jaarlijks moet voor 1 juli de jaarrekening van SOML worden ingediend bij het ministerie van OCW. Op 25 juni keurde de Raad van Toezicht de jaarrekening 2014 en daarna is de jaarrekening verzonden. Hier staat de jaarrekening integraal weergegeven. Daarin lees je onder meer over het negatieve exploitatieresultaat van € - 2 miljoen en hoe de fusie met stg. Via Aurea SOML € 2 miljoen opleverde.
Nieuwe voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft Thieu Kikken per 1 september 2015 benoemd tot voorzitter College van Bestuur.
Thieu Kikken is sedert 1 oktober 2012 lid College van Bestuur en in verband met de pensionering van Kees Hoefnagel volgt hij hem op.
 
De werving voor een nieuw lid College van Bestuur is gestart. Klik hier.
 
Thieu Kikken is geen onbekende in onderwijsland en heeft ook buiten het onderwijs veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Voor zijn benoeming in 2012 was hij jarenlang voorzitter Centrale Directie LVO Heuvelland.
Daarnaast is Thieu buiten het onderwijs actief in allerlei nevenfuncties o.a. als voorzitter stichting Tophandbal Zuid-Limburg.

Meerjarenbeleidsplan 2015-2018
"Leren voor de toekomst", onder dat motto gaat SOML de komende jaren uitvoering geven aan een nieuw meerjarenbeleidsplan. In het plan kiest SOML definitief voor een koers met een focus op steeds meer Persoonlijk Leren. Klik hier voor het filmpje waarin leerlingen en medewerkers zich uitspreken over de koers van SOML Klik hier om het volledige interactieve meerjarenbeleidsplan 2015-2018 te lezen. Klik hier voor de printversie van het meerjarenbeleidsplan 2015-2018.
Persoonlijker onderwijs
In dagblad De Limburger wordt op 28-11-2014 uitgebreid verslag gedaan over de visie en ambities van SOML met betrekking tot het persoonlijker maken van het onderwijs. Klik hier voor het artikel.
CAO VO 2014-2015
De nieuwe CAO VO 2014-2015 is alleen in digitale vorm beschikbaar. Klik hier om de CAO te downloaden
Benoemingen Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Stichting Onderwijs Midden Limburg, bevoegd gezag van BC Broekhin, het Connect College, het Mundiumcollege en SG Sint Ursula heeft een aantal benoemingsprocedures voor de functie van voorzitter centrale directie afgerond. Klik hier voor meer informatie
Jaarverslag 2013
Het Jaarverslag 2013 is integraal beschikbaar. In het jaarverslag vindt u het verslag van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de jaarrekening 2013. Klik hier voor het Jaarverslag 2013.
Integriteitscode SOML
De integriteitscode van SOML is ook in digitale vorm beschikbaar. Klik hier om de integriteitscode te downloaden.
digitale re-integratiegids
Nieuwe site over rechten, plichten en tips bij re-integratie. Voortaan kunt u op één centrale plek terecht voor informatie op het terrein van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Op www.re-integratiegids-vo.nl vinden zowel werkgevers als werknemers in het voortgezet onderwijs informatie over hoe zij re-integratie-activiteiten zo doeltreffend en adequaat mogelijk kunnen uitvoeren. Klik hier om naar de site te gaan.