Welkom bij de Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8000 leerlingen. We willen jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Dat doen we door samen met hen te ontdekken waar ze goed in zijn en hen te begeleiden om die talenten verder te ontwikkelen. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor.

SOML is stevig verankerd in de regio, met vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs op elf locaties:

Mundium College met Lyceum Schöndeln, Mavo Roermond, Niekée en NT2 in Roermond;
BC Broekhin in Roermond, Swalmen en Reuver;
Connect College in Echt en
Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn en Heythuysen.
In het nieuws
In oktober is de Ursula school in Horn zeer uitgebreid in het nieuws gekomen. De school heeft bij de eerste signalen, onmiddellijk alle procedures gevolgd die hier van toepassing zijn, zoals inschakeling van de vertrouwensinspectie, vertrouwenspersonen en de politie. Om deze instanties niet in de wielen te rijden en hun werk ongestoord te kunnen laten doen, doet de school verder geen uitspraken over hun werk. Voor de mensen van de vestiging in Horn is dit alles wel aanleiding om nog eens goed te kijken hoe het kan dat de school zo in het nieuws is gekomen. Daarvoor dient met zekerheid te worden vastgesteld wat de situatie is. Sint Ursula in Horn start daarom een zelfonderzoek waarbij de medewerkers worden uitgenodigd om hun visie en mening te geven. De school verwacht dat dit meer dan bij een top-down proces, ertoe bijdraagt de onderste steen boven te krijgen om met zekerheid vast te stellen wat er nu echt aan de hand is.
Benoeming nieuw lid College van Bestuur is rond
De Raad van Toezicht heeft de heer Paul Slegers RA benoemd als nieuw lid College van Bestuur van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML).
Paul Slegers zal per 1 november 2015 bij SOML starten en vormt dan samen met de voorzitter Thieu Kikken het College van Bestuur van SOML. Paul Slegers is al meer dan 18 jaar actief in het onderwijsveld, eerst in het HBO bij Fontys Hogescholen waar hij gedurende 15 jaar diverse functies vervulde. Sedert 2012 is hij als lid van de Centrale Directie van het Hooghuis, een school van de Stichting Carmel, verantwoordelijk voor de financiën en control, ICT, facilitaire zaken, formatieplanning en aansturing centrale diensten. Paul is 52 jaar, woonachtig in Eindhoven en vervult naast het werk diverse maatschappelijke functies op vrijwillige basis.
De benoeming is voor een periode van vier jaar. In de verwachting dat Paul Slegers als bestuurder een inspirerende rol zal kunnen vervullen, ter verdere ontwikkeling van SOML, vertrouwt de Raad van Toezicht op een  goede samenwerking met alle betrokkenen.
Jaarrekening 2014
Jaarlijks moet voor 1 juli de jaarrekening van SOML worden ingediend bij het ministerie van OCW. Op 25 juni keurde de Raad van Toezicht de jaarrekening 2014 en daarna is de jaarrekening verzonden. Hier staat de jaarrekening integraal weergegeven. Daarin lees je onder meer over het negatieve exploitatieresultaat van € - 2 miljoen en hoe de fusie met stg. Via Aurea SOML € 2 miljoen opleverde.
Nieuwe voorzitter College van Bestuur
De Raad van Toezicht van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft Thieu Kikken per 1 september 2015 benoemd tot voorzitter College van Bestuur.
Thieu Kikken is sedert 1 oktober 2012 lid College van Bestuur en in verband met de pensionering van Kees Hoefnagel volgt hij hem op.
 
De werving voor een nieuw lid College van Bestuur is gestart. Klik hier.
 
Thieu Kikken is geen onbekende in onderwijsland en heeft ook buiten het onderwijs veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Voor zijn benoeming in 2012 was hij jarenlang voorzitter Centrale Directie LVO Heuvelland.
Daarnaast is Thieu buiten het onderwijs actief in allerlei nevenfuncties o.a. als voorzitter stichting Tophandbal Zuid-Limburg.

Meerjarenbeleidsplan 2015-2018
"Leren voor de toekomst", onder dat motto gaat SOML de komende jaren uitvoering geven aan een nieuw meerjarenbeleidsplan. In het plan kiest SOML definitief voor een koers met een focus op steeds meer Persoonlijk Leren. Klik hier voor het filmpje waarin leerlingen en medewerkers zich uitspreken over de koers van SOML Klik hier om het volledige interactieve meerjarenbeleidsplan 2015-2018 te lezen. Klik hier voor de printversie van het meerjarenbeleidsplan 2015-2018.
Persoonlijker onderwijs
In dagblad De Limburger wordt op 28-11-2014 uitgebreid verslag gedaan over de visie en ambities van SOML met betrekking tot het persoonlijker maken van het onderwijs. Klik hier voor het artikel.
CAO VO 2014-2015
De nieuwe CAO VO 2014-2015 is alleen in digitale vorm beschikbaar. Klik hier om de CAO te downloaden
Benoemingen Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Stichting Onderwijs Midden Limburg, bevoegd gezag van BC Broekhin, het Connect College, het Mundiumcollege en SG Sint Ursula heeft een aantal benoemingsprocedures voor de functie van voorzitter centrale directie afgerond. Klik hier voor meer informatie
Jaarverslag 2013
Het Jaarverslag 2013 is integraal beschikbaar. In het jaarverslag vindt u het verslag van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de jaarrekening 2013. Klik hier voor het Jaarverslag 2013.
Integriteitscode SOML
De integriteitscode van SOML is ook in digitale vorm beschikbaar. Klik hier om de integriteitscode te downloaden.