Welkom bij de Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8000 leerlingen. We willen jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Dat doen we door samen met hen te ontdekken waar ze goed in zijn en hen te begeleiden om die talenten verder te ontwikkelen. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor.

SOML is stevig verankerd in de regio, met vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs op elf locaties:

Mundium College met Lyceum Schöndeln, Mavo Roermond, Niekée en NT2 in Roermond;
BC Broekhin in Roermond, Swalmen en Reuver;
Connect College in Echt en
Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn en Heythuysen.
CAO VO 2014-2015
De nieuwe CAO VO 2014-2015 is alleen in digitale vorm beschikbaar. Klik hier om de CAO te downloaden
Jaarverslag 2013
Het Jaarverslag 2013 is integraal beschikbaar. In het jaarverslag vindt u het verslag van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de jaarrekening 2013. Klik hier voor het Jaarverslag 2013.
Wisselingen centrale directies van SOML
Het College van Bestuur van SOML informeert u langs deze weg over ontwikkelingen in de samenstelling van de centrale directies van de scholen van SOML. Bert Martens wordt met ingang van het schooljaar 2014-2015 de nieuwe voorzitter van de centrale directie van BC Broekhin. Jan Fasen is benoemd als voorzitter van de centrale directie van het Mundium College. Klik hier voor het gehele bericht.
Integriteitscode SOML
De integriteitscode van SOML is ook in digitale vorm beschikbaar. Klik hier om de integriteitscode te downloaden.
digitale re-integratiegids
Nieuwe site over rechten, plichten en tips bij re-integratie. Voortaan kunt u op één centrale plek terecht voor informatie op het terrein van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Op www.re-integratiegids-vo.nl vinden zowel werkgevers als werknemers in het voortgezet onderwijs informatie over hoe zij re-integratie-activiteiten zo doeltreffend en adequaat mogelijk kunnen uitvoeren. Klik hier om naar de site te gaan.